Komikcast

Disastrous Necromancer

Manhua Ongoing 7.00

Permainan telah menjadi kenyataan dan tatanan dunia terbalik. Satu-satunya pilihan adalah mendapatkan kelas dan naik level untuk menjadi lebih kuat! Untuk menjadi puncak dunia! Pada hari mendapatkan kelas, Lin Mo yu mendapatkan satu-satunya kelas tersembunyi, Necromancer. Sejak hari itu dan seterusnya, Lin Mo yu tidak akan mati kecuali semua panggilannya dimusnahkan. Saya duduk di singgasana tulang dan menjalin jalan antara hidup dan mati. Aku adalah bencana!

Chapter 89

5 hari yang lalu

Chapter 88

2 minggu yang lalu

Chapter 87

2 minggu yang lalu

Chapter 86

2 minggu yang lalu

Chapter 85

2 minggu yang lalu

Chapter 84

4 minggu yang lalu

Chapter 83

1 bulan yang lalu

Chapter 82

1 bulan yang lalu

Chapter 81

1 bulan yang lalu

Chapter 80

1 bulan yang lalu

Chapter 79

1 bulan yang lalu

Chapter 78

1 bulan yang lalu

Chapter 77

1 bulan yang lalu

Chapter 76

1 bulan yang lalu

Chapter 75

2 bulan yang lalu

Chapter 74

2 bulan yang lalu

Chapter 73

2 bulan yang lalu

Chapter 72

2 bulan yang lalu

Chapter 71

2 bulan yang lalu

Chapter 70

2 bulan yang lalu

Chapter 69

2 bulan yang lalu

Chapter 68

3 bulan yang lalu

Chapter 67

3 bulan yang lalu

Chapter 66

3 bulan yang lalu

Chapter 65

3 bulan yang lalu

Chapter 64

3 bulan yang lalu

Chapter 63 Fix

3 bulan yang lalu

Chapter 63

3 bulan yang lalu

Chapter 62

3 bulan yang lalu

Chapter 61

3 bulan yang lalu

Chapter 60

4 bulan yang lalu

Chapter 59

4 bulan yang lalu

Chapter 58

4 bulan yang lalu

Chapter 57

4 bulan yang lalu

Chapter 56

4 bulan yang lalu

Chapter 55

4 bulan yang lalu

Chapter 54

4 bulan yang lalu

Chapter 53

4 bulan yang lalu

Chapter 52

4 bulan yang lalu

Chapter 51

5 bulan yang lalu

Chapter 50

5 bulan yang lalu

Chapter 49

5 bulan yang lalu

Chapter 48

5 bulan yang lalu

Chapter 47

5 bulan yang lalu

Chapter 46

5 bulan yang lalu

Chapter 45

5 bulan yang lalu

Chapter 44

6 bulan yang lalu

Chapter 43

6 bulan yang lalu

Chapter 42

6 bulan yang lalu

Chapter 41

6 bulan yang lalu

Chapter 40

6 bulan yang lalu

Chapter 39

6 bulan yang lalu

Chapter 38

6 bulan yang lalu

Chapter 37

6 bulan yang lalu

Chapter 36

6 bulan yang lalu

Chapter 35

6 bulan yang lalu

Chapter 34

6 bulan yang lalu

Chapter 33

6 bulan yang lalu

Chapter 32

6 bulan yang lalu

Chapter 31

6 bulan yang lalu

Chapter 30

6 bulan yang lalu

Chapter 29

6 bulan yang lalu

Chapter 28

6 bulan yang lalu

Chapter 27

6 bulan yang lalu

Chapter 26

6 bulan yang lalu

Chapter 25

6 bulan yang lalu

Chapter 24

6 bulan yang lalu

Chapter 23

6 bulan yang lalu

Chapter 22

6 bulan yang lalu

Chapter 21

6 bulan yang lalu

Chapter 20

6 bulan yang lalu

Chapter 19

6 bulan yang lalu

Chapter 18

6 bulan yang lalu

Chapter 17

9 bulan yang lalu

Chapter 16

9 bulan yang lalu

Chapter 15

9 bulan yang lalu

Chapter 14

9 bulan yang lalu

Chapter 13

9 bulan yang lalu

Chapter 12

9 bulan yang lalu

Chapter 11

9 bulan yang lalu

Chapter 10

9 bulan yang lalu

Chapter 09

9 bulan yang lalu

Chapter 08

9 bulan yang lalu

Chapter 07

9 bulan yang lalu

Chapter 06

9 bulan yang lalu

Chapter 05

9 bulan yang lalu

Chapter 04

9 bulan yang lalu

Chapter 03

9 bulan yang lalu

Chapter 02

9 bulan yang lalu

Chapter 01

9 bulan yang lalu